The Nobel Prize In Chemistry 2013 Goes To Researchers That Have Developed Animal Free Research

Ann Novek( Luure)--With the Sky as the Ceiling and the Heart Outdoors

forskningThey have used computer models instead of lab animal research , which can be used in drug testing in pharmaceutical companies for example.

2013-12-10 Nobelpriset i Kemi går till forskare som utvecklat datorsimuleringar av kemiska reaktioner, vilket bidrar till färre djurförsök bl.a. inom läkemedelsindustrin. Medicinpriset går till forskare som studerat  viktiga transportsystem i celler.

Årets Nobelpris visar på styrkan hos djurfri forskning, både cellmodeller och datormodeller.

Kemipristagarnas datormodeller har ersatt enorma mängder djur i läkemedelsutveckling

Kemipristagarna, Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel får dela på priset för upptäckter som ligger till grund för datorsimuleringar av kemiska reaktioner.

Datorsimuleringar används bland annat inom läkemedelsutveckling för att simulera hur ett läkemedel kopplar till sitt målprotein i kroppen.

– Dessa modeller har  revolutionerat metoderna för att hitta substanser som kan fungera som läkemedel, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

– En mycket stor andel av djurtesterna som tidigare användes i de tidiga…

View original post 633 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.